You are here

Abeceda vitamina

vitamini

Godine 1911. Kazimir Funk je izolovao kristalnu belu supstancu iz ljuske pirinča i nazvao je vitamin, jer je u malim dozama pokazao fiziološki efekat protiv bolesti beri-beri.  Tada je po prvi put upotrebljen termin vitamin, izveden iz latinske reči vita-život i amin-amino jedinjenje. Iako ostali kasnije izolovani vitamini ne sadrže svi amino grupe naziv je ostao.