You are here

Niacin (PP faktor)

Niacin

Neki  autori ga i nazivaju vitaminom B3 ili antipegrični faktor jer nedostatak ovog vitamina dovodi do bolesti pelagre (pelle agra na španskom znači gruba koža). Avitaminoza se razvija nakon 50-60 dana na siromašnoj kukuruznoj ishrani. U XVIII veku bila je prisutna u Španiji i severu Italije, danas se javlja samo u siromašnim delovima Indije i južne Afrike. Svi simptomi mogu da se opišu sa DDD: dermatitis, dijareja, demencija. Bolest se prvo uočava na koži, javljaju se tamne, grube, perutave ljuspe poput krljušti ribe. Promene nastaju i na jeziku, najpre je tamno crven  pa postaje crn. Javljaju se poremećaji varenja u vidu proliva. Prisutni su i nervni simptomi poput depresije, glavobolje i gubitka pamćenja.

Oblici

Postoje dva oblika ovog vitamina nikotinska kiselina i nikotinamid. Ove supstance su hemijski sintetisane iz nikotina kao polazne supstance oksidacijom, alkaloida duvana, ali nemaju nikakve druge veze sa ovim alkaloidom. Zbog naziva se često stvara zabuna pa se u nekoj literaturi umesto nikotinamid koristi naziv niacinamid.

Uloga u organizmu

Nijacin ima koenzimsku ulogu. Aktivni oblici su nikotinamid adenin dinukleotid (NAD) i nikotinamid adenin dinukleotid fosfat (NADP). Ovi koenzimi učestvuju u mnogim oksidoredukcionim biohemijskim reakcijama poput sinteze masnih kiselina, hormona, učestvuju u stvaranju ćelijske energije, u metabolizmu šećera i aminokiselina.

Nutritivni izvori

Nijacin se u organizmu može sintetisati iz aminokiseline triptofana. Triptofan predstavlja važan izvor za zadovoljavanje dnevnih potreba nijacinom. Konverzija se vrši uz pomoć vitamina B6, B12 i gvožđa, pa pri nedostatku istih može da se ispolji avitaminoza vitamina B3. Najbogatiji izvor je crna džigerica, sve vrste mesa uključujući i ribu, kvasac, mleko, zeleno lisnato povrće.

Dnevne potrebe

 Dnevne potrebe zavise od više faktora kao što su stepen fizičkih aktivnost, količina punovrednih proteina u ishrani, odnosno esencijalne aminokiseline triptofana (proteini prosečno sadrže 1% triptofana). Preporučen dnevni unos za decu je oko 9 mg, 19 mg za muškarce, 15 mg za žene i oko 17 mg za trudnice i dojilje.

Farmakološka uloga

Sredinom prošlog veka otkriveno je da nikotinska kiselina u visokim dozama snižava holesterol i trigliceride u serumu. Dovodi do smanjenja ukupnog holesterola i LDL čestica, a povećava nivo HDL holesterola. Ipak nikotinska kiselina se ne koristi u terapiji hiperlipoproteinemije zbog neželjenih reakcija kao što su crvenilo lica, povremena  hiperglikemija.

Pročitajte slične tekstove

grozdje

Upravo se ova supstanca, resveratrol, smatra odgovornom za fenomen poznat kao „francuski paradoks“.

03.08.2015
Vitamin E

Tokoferoli i tokotrienoli su porodica od osam jedinjenja i svi imaju vitaminska dejstva. Ime su dobili od grčke tocos-rođenje i pherein-nositi tj. doneti na svet zdravo potomstvo. Spadaju u liposolubilne vitamine.

Uloga u organizmu

21.10.2015