You are here

Vitamin E (tokoferoli)

Vitamin E

Tokoferoli i tokotrienoli su porodica od osam jedinjenja i svi imaju vitaminska dejstva. Ime su dobili od grčke tocos-rođenje i pherein-nositi tj. doneti na svet zdravo potomstvo. Spadaju u liposolubilne vitamine.

Uloga u organizmu

  • Najvažnija uloga vitamina E je smanjenje oksidativnog stresa. Vrlo lako se oksiduje, i ima najjaču antiosidativnu ulogu u organizmu (drugi po jačini je selen). Štiti ćelijsku  membranu i nukleinske kiseline od oksidacije i najznačajnije LDL čestice holesterola, čija je oksidacija početni momenat procesa ateroskleroze.
  • Zaštita nervnog sistema, skeletnih mišića i mrežnjače od oksidacije.
  • Vitamin E ima veoma značajnu ulogu u funkcionisanju imuniteta.  Klinička istraživanja su pokazala da ljudi sa konstantno  niskim koncentracijama  tokoferola imaju povećan rizik od nastanka karcinoma pluća i dojke.

Humani nedostatak je veoma redak pošto je on veoma rasprostranjen u hrani, eventualni deficit se može desiti kod poremećene apsorpcije iz lumena tankog creva usled nekih bolesti. Kod životinja deficit vitamina E se manifestuje oštećenjem plodnosti, odumiranjem mišića i oštećenjem mijelinkog omotača nerava.

Prehrambeni izvori

Najznačajniji nutritivni izvori su masti i ulja, orašasti plodovi, jezgrovito voće, džigerica, žumance.

Dnevni unos

Rezerve vitamina E se nalaze u jetri i masnim ćelijama, ali ove količine su relativno male.  Najaktivniji oblik, sa najjačom vitaminskom aktivnošću je alfa-tokoferol. Unos zavisi od količine polinezasićenih masnih kiselina u organizmu. Smatra se da je ljudima dovoljno uneti 5-10 mg ovog vitamina.

Vitamin E u terapiji

Uzimanjem vitamina E kao suplementa se očekivano postiže smanjenje oksidativnog dejstva slobodnih radikala, prevenira se nastajanje aterosklerotskih plakova u krvnim sudovima zbog zaštite LDL čestice, a time se smanjujei rizik od nastajanja kardiovaskularnih obolenja, smanjuje se rizik od nastajanja nekih malignih bolesti. Visoke doze vitamina E usporavaju tok Parkinsonove bolesti.

U svim drugim indikacijama poput habitualnog pobačaja i muskularnim distofijama vitamin E nije dao očekivane rezultate u terapiji.

Toksični efekti nisu poznati u terapiji pošto se tolerišu veoma visoke oralne doze. Pri unosu od 800-1200 mg dnevno dolazi do ispoljavanja antikoalgulantnog dejstva, te se suplementacija mora prekinuti bar 2 nedelje pre hirurških intervencija, takođe se mora voditi računa kod pacijenata koji već jesu na terapiji antikoalgulansima.

Pročitajte slične tekstove

Vitamin B1 (aneurin, tijamin)

Prvi opisi bolesti beri-beri potiču još iz drene Kine 2000 godina pre nove ere.  Bolest je bila veoma rasprostranjena u siromašnim slojevima dalekoistočnih zemalja. Njihova ishrana je bila prilično jednolična i zasnivala se uglavnom na glaziranom belom pirinču.

21.10.2015
Vitamin K

Godine 1939. izolovan je novi liposolubilni vitamin-vitamin K, od ishrane zavisan faktor koagulacije. Postoje dva prirodna oblika K1-filohinon koji se nalazi u biljkama i K2-menahinon koji sintetišu crevne bakterije čoveka i nekih životinja. Vitamin K3-menandion je sintetski oblik.

21.10.2015